publicerad: 2021  
partilös parti­löst parti­lösa
parti|­lös
adjektiv
parti`lös
som inte är med­lem av eller direkt stöder något politiskt parti
en parti­lös riksdags­ledamot; organisationen är parti­lös men inte opolitisk
belagt sedan 1882