publicerad: 2021  
partipiska partipiskan
parti|­pisk·an
substantiv
parti`piska
vanligen bestämd form (märkbar yttring av) sträng disciplin i ett politiskt parti särsk. vad gäller trohet mot partiets grund­läggande åsikter
parti­piskan ven och alla riksdags­ledamöterna ålades att rösta för förslaget
belagt sedan 1911