publicerad: 2021  
referens referensen referenser
re·fer·ens·en
substantiv
referen´s
1 hänvisning till viss bok el. artikel, i vetenskapligt arbete
en referens (till någon/något)
en referens (till någon)
en referens (till något)
sist i boken finns en lista med referenser
äv. om hän­visning in­om skrift
korsreferens
belagt sedan 1897; av franska référence 'hän­visning; upp­lysning'; till referera
2 vanligen plur. person som det hän­visas till för upp­lysningar om en annan persons kvaliteter särsk. vid an­sökan om an­ställning
i ansöknings­formuläret an­ges tre referenser
äv. om själva upp­lysningen
goda referenser krävs för att få jobbet
belagt sedan 1869
3 filosofi, språk­vetenskap förhållande som råder mellan ett språkligt ut­tryck och dess mot­svarighet i verkligheten i kontrast till begrepp, mening el. betydelse
belagt sedan 1925; av engelska reference med samma betydelse