publicerad: 2021  
referee refereen referees
re·feree
substantiv
[ref´-] el. [-i´]
1 överdomare i vissa sporter, t.ex. tennis och konst­åkning
refereen fick in­gripa och lugna ner spelarna
belagt sedan 1980; av engelska referee med samma betydelse, till refer 'hän­skjuta (till)'
2 person som bedömer kvaliteten hos vetenskapliga bi­drag och rekommenderar an­tagning till tid­skrift eller dylikt resp. refusering
refereegranskning
belagt sedan 2000