publicerad: 2021  
event eventet, plural event, bestämd plural eventen
e·vent·et
substantiv
even´t
större evenemang ofta beställt av ett före­tag i reklamsyfte men äv. all­männare
eventansvarig; turistevent
ett spektakulärt event för att in­viga mässan
belagt sedan senare hälften av 1990-talet; av engelska event med samma betydelse