publicerad: 2021  
evangelium evangeliet evangelier
ev·angeli·et
substantiv
[-je´-] äv. [-je`-]
1 det kristna frälsnings­budskapet
förkunna evangeliet; predika evangeliet
spec. (in­om lutherdomen) om Guds ord som förlåtelse och tröst, i mots. till lag
lagen och evangeliet
äv. bildligt om annat auktoritativt (och ofta positivt) budskap
frihetens evangelium; hans konstnärliga evangelium
belagt sedan 1527; av grek. euangel´ion 'gott budskap', till eu´ 'god' och ang´elos 'bud­bärare'; jfr ur­sprung till ängel
2 en­dera av de fyra bibliska berättelserna om Jesu liv
johannesevangeliet
evangelium enligt Markus
synoptiska evangelierna synoptikerna
belagt sedan 1526
3 bibeltext som läses strax före predikan vid kyrkans huvud­gudstjänst
"Vi lyssnar nu till dagens evangelium", sade prästen
belagt sedan 1526