publicerad: 2021  
abort aborten aborter
abort·en
substantiv
[-årt´]
av­brytande av havandeskap genom ett mindre, operativt in­grepp eller med hjälp av tabletter
abortlagstiftning; abortmetod; abortmotståndare; aborträtt
abort (av något)
kirurgisk abort; medicinsk abort; fri abort; göra abort; rätten till abort
spontan abort miss­fallfostervattens­prov kan inne­bära ökad risk för spontan abort
belagt sedan 1838; av lat. abor´tus 'miss­fall'