publicerad: 2021  
metod metoden metoder
met·od·en
substantiv
meto´d
plan­mässigt tillvägagångs­sätt för att upp­nå visst resultat; särsk. vid intellektuellt arbete
JFR väg 3
metodfel; metodproblem; inlärningsmetod; uteslutningsmetod
kvantitativa metoder; kvalitativa metoder; statistiska metoder; veder­tagna metoder; beprövade metoder; till­förlitliga metoder
en metod (för något/att+verb)
en metod (för något)
en metod (för att+verb)
en metod (att+verb)
ut­veckla nya metoder i under­visningen; ut­nyttja vetenskapliga metoder; sakna metod i sitt arbete
ibland äv. fysiskt
abortmetod; fångstmetod
hård­hänta metoder mot olik­tänkande
belagt sedan 1655; via lat. av grek. meth´odos 'tillvägagångs­sätt; efter­forskning'