SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`damsäpple substantiv ~t ~n adams|­äppl·etövre, ut­skjutande delen av strup­huvudet på vuxen man admin.med.sedan 1750jfr eng. Adam’s apple, ty. Adamsapfel; efter före­ställningen att den förbjudna frukten fastnade i Adams strupe