publicerad: 2021  
adaptation adaptationen adaptationer
ad·apt·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
anpassning
adaptation (av något) (till något)
spec. pedagogik process där en individ an­passas till om­givningen vanligen om barns ut­veckling
spec. äv. ögats an­passning till olika ljus­styrka
belagt sedan 1903; till adaptera