publicerad: 2021  
adaption adaptionen adaptioner
ad·apt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
anpassning till givna om­ständigheter
adaption (av något) (till något)
spec. i konstnärliga samman­hang
filmen är en adaption av en känd Shakespeare­pjäs
belagt sedan 1942