SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
adaptiv [ad´-el.-i´v] adjektiv ~t ad·apt·ivsom präglas av (förmåga till) an­passning till nya om­ständigheter särsk. pedag.pedag.ett adaptivt undervisningssystemspec. tekn.en adaptiv spegel som hela tiden korrigerar skärpanadaptiv (till ngt)sedan 1929