publicerad: 2021  
adaptiv adaptivt adaptiva
ad·apt·iv
adjektiv
[ad´-] el. [-i´v]
sär­skilt pedagogik som präglas av (förmåga till) an­passning till nya om­ständigheter
adaptiv (till något)
ett adaptivt undervisnings­system
spec. teknik
en adaptiv spegel som hela tiden korrigerar skärpan
belagt sedan 1929