publicerad: 2021  
aflatoxin aflatoxinet aflatoxiner
afla·tox·in·et
substantiv
aflatoxi´n
ett cancer­framkallande mögel­gift
gräns­värden för aflatoxin i kryddor
belagt sedan 1993; av engelska aflatoxin med samma betydelse; till det lat. namnet på mögel­svampen Aspergillus flavus och toxin