SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
aforis´m substantiv ~en ~er a·for·ism·enkort­fattat och uttrycks­fullt formulerad tanke där poängen ligger så­väl i formen som i inne­hållet admin.litt.vet.språkvet.den kända aforismen ”jag tänker, allt­så finns jag till”en aforism (om ngn/ngt/SATS)sedan 1843via fra. av grek. aphorismos´ ’begränsning; aforism’