publicerad: 2021  
akleja aklejan aklejor
aklej·an
substantiv
aklej`a
typ av ranunkel­växt med sporre­försedda blommor i olika färger odlad som prydnadsväxt
belagt sedan 1538; av lat. aquile´gia, trol. bildat till aq´uila 'örn'