publicerad: 2021  
häl hälen hälar
häl·en
substantiv
bakersta parti av fot, i förlängningen av under­benets bak­sida på människor och vissa djur
inflammation i hälen
äv. om mot­svarande del av strumpa eller dylikt
ett hål i hälen på sockan
hack i häl se hack
i hälarna all­deles bak­om sigvid förföljelse, tävling eller dylikt: det svenska laget ligger etta men har Dan­mark och Italien i hälarna
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska häl; nord., frisiskt och fornengelska ord, ev. besläktat med 1haj!! och hå- i håbrand