SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1algologi [algologi´el.aljologi´] substantiv ~n algo·loginläran om alger bot.vetenskapl.sedan 1821till lat. al´ga ’tång’ och grek. log´os ’ord; tal; argumentation; (en) lära’
2algologi [algologi´] substantiv ~n algo·loginläran om smärt­lindring med.vetenskapl.sedan 1990-talettill grek. al´gos ’smärta’ och log´os ’teori; (en) lära’