publicerad: 2021  
allmänpraktiserande ingen böjning
all·män|­prakt·is·er·ande
adjektiv
all`mänpraktiserande
som tar emot patienter med alla typer av åkommor
en allmän­praktiserande läkare
belagt sedan 1945