publicerad: 2021  
allmäntillstånd allmän­tillståndet
all·män|­till·stånd·et
substantiv
all`mäntillstånd
en persons hälso­tillstånd sett ur ett helhets­perspektiv
gott allmän­tillstånd; ned­satt allmän­tillstånd; patientens allmän­tillstånd var tillfreds­ställande
belagt sedan 1888