SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
andra seannan
1andra [an`-el.an´-] räkneord, maskulinum andre som är nummer två i ordningen Nollandraplaceringandraserveandrepilotpå andra våningenhan kom på andra plats i tävlingenäv.som inte är viktigast eller av högsta kvalitet andrasorteringett andra klassens hotellprivat reser hon i andra klass, men när hon är på tjänste­resa blir det förstadet ena ger det andrase2ena det ena med det andrase2ena för det första ... för det andra ...seförsta hyra i andra handsehand 1 i andra handsehand 1 komma in i andra andningenseandning spela andra fiolensefiol sedan 800-taletrunsten, Rök, Östergötlandrunform onart (ack.), vanligen övrig runform anar; best. form till annan
2an`dra äv. åld. an`dragaan`draga verb androg andragit andragen andragna, pres. andrar äv. åld. andrager an|­drag·itfram­föra som argument i kritik- el. försvarssyfte ngt högt.komm.JFRcohyponymanföra 2 ingen­ting kan andras mot hennes tolkningvad har du att andra till ditt försvar?andra ngt (mot ngn/ngt), andra ngt (till ngt), andra SATSsedan 1561av ty. antragen med samma betydelse, eg. ’bära; dra fram (ngt)’ Subst.:vbid1-103954andragande