SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
an`dragradsekvation substantiv ~en ~er andra·grads|­ekv·at·ion·enekvation där den o­bekanta storheten (x) före­kommer i potensen 2 mat.lös andragradsekvationen x2 + 4x – 9 = 0en andragradsekvation har normalt två lösningarsedan 1843