SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
anglicis´m [aŋl-el.aŋgl-] substantiv ~en ~er angl·ic·ism·enspråkligt uttrycks­sätt som är typiskt för engelskan och som upp­träder (efter­bildat) i annat språk språkvet.anglicismer som ”det är upp till dig”sedan 1795till lat. ang´licus ’engelsk’