SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
an`hängiggöra verb anhängiggjorde anhängiggjort, pres. anhängiggör an·häng·ig|­gjor·deöver­lämna till prövning och av­görande in­för dom­stol; med avs. på mål o.d. jur.han kommer att anhängiggöra sin talan hos dom­stolanhängiggöra ngt (hos/vid ngt)sedan 1825Subst.:vbid1-804810anhängiggörande