SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
an`sluta verb anslöt anslutit ansluten anslutna, pres. ansluter an|­slut·er1åstad­komma förbindelse av rum.tekn.JFRcohyponymkoppla 2 datorn anslöts till nätetskrivaren var ansluten till terminalenäv.sluta tätt in­till kolven ansluter luft­tättansluta (ngt) (till ngt)sedan ca 1820efter ty. anschließen med samma betydelse; jfr 1sluta 2ofta refl. el. perf. part. bli med­lem eller del särsk. av organisation komm.samh.klubben var ansluten till Riksidrottsförbundetsonen anslöt sig till motstånds­rörelsenansluta ngn/ngt (till ngn/ngt)sedan 18433vanligen refl. in­stämma i ngt komm.han anslöt sig till samarbetstankenansluta ngn till ngtsedan 1872Subst.:vbid1-105244anslutande, anslutning