publicerad: 2021  
antingen
ant·ing·en
subjunktion
an`tingen
1 i konstruktioner medeller enligt den första möjligheten av två an­givna
SYN. 2endera
det finns bara två alternativ: antingen stannar utrikes­ministern kvar eller ock­så av­går hela regeringen; du får välja: antingen äter vi mid­dag hemma eller ock­så går vi ut och äter
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska annattviggia, antingen 'den ena av två möjligheter'; till annan och 1två!!
2 var­dagligt i konstruktioner medeller utan hän­syn till an­givande att det visserligen finns två möjligheter men att detta är lik­giltigt
det spelar ingen roll vad dina kompisar får göra: du ska vara hemma senast vid mid­natt antingen du vill eller inte
belagt sedan ca 1565