publicerad: 2021  
antipati antipatin antipatier
anti·pati·er
substantiv
antipati´
stark, känslo­mässig mot­vilja riktad mot person el. före­teelse
MOTSATS sympati
antipati (för/mot någon/något/att+verb)
antipati (för någon)
antipati (för något)
antipati (för att+verb)
antipati (mot någon)
antipati (mot något)
antipati (mot att+verb)
antipati (mellan några)
en kontroversiell person som väcker sympati hos somliga och antipati hos andra; hon känner ingen antipati mot honom
belagt sedan 1772; till anti- och grek. path´os 'känsla'; jfr ur­sprung till patos, sympati