publicerad: 2021  
apati apatin
a·patin
substantiv
apati´
till­stånd av full­ständig lik­giltighet och oföretagsamhet hos person el. grupp
lång­varig arbets­löshet kan lätt leda till håg­löshet och apati
belagt sedan 1809; av grek. apath´eia med samma betydelse; till a- och patos