publicerad: 2021  
katt katten katter
katt·en
substantiv
1 ett mindre, smygjagande rov­djur som har skarpa tänder, in­dragbara klor och vanligen lång svans särsk. som tamt sällskaps­djur
kattkräk; kattmat; kattunge; kissekatt; marskatt; siameskatt; vildkatt
katten jamade; katten spann; katten lapade grädde; katten fångade möss och små­fåglar
ofta med fram­hävande av (förment) magiska el. sexuella egenskaper
spotta över axeln när en svart katt springer över vägen; häxan hade en svart katt med gnistrande ögon
äv. kattdjur
tigern är egentligen en stor katt
äv. i namn på andra djur som liknar en katt i sammansättn.
kattbjörn; apekatt; havskatt; lekatt
äv. om annan före­teelse som kan likna en katt i sammansättn.
en katt bland hermelinerna en upp­komling i societetengrabben från vischan blev en katt bland hermelinerna på an­rika Handels ○ äv. all­männareom någon/något som inte passar in i samman­hanget: den kommersiella popgruppen var en katt bland hermelinerna på världsmusik­festivalen
gå som katten kring het gröt se
inte en katt ingen allshon kände inte en katt på festen
kattens lek med råttan se lek
något som katten släpat in något (mycket) obehagligthan är miss­brukare och van vid att betraktas som något som katten släpat in
osa katt börja verka riskabeltnär det började osa katt på den svenska marknaden flyttade många sina investeringar utom­lands
(vara) som hund och katt se hund
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska katter; gemensamt germanskt ord; jfr senlat. catt´us 'katt'
2 knappast plur.
nio­svansad katt äv. i kort­form katt historisktett straff­redskap som består av en tågända med (nio) knut­försedda snärtarnågra soldater försökte desertera och bestraffades med den nio­svansade katten
belagt sedan 1648; jfr engelska cat of nine tails 'nio­svansad katt'