SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ar`betsmarknadsverk substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en arbets·mark·nads|­verkofta best. f. sing. och med versal en (tidigare) statlig myndighet som svarade för genom­förandet av arbetsmarknads­politiken ned­lagd 2008 samh.sedan slutet av 1940-talet; verket in­rättades 1948