publicerad: 2021  
arbetsmarknad arbets­marknaden
arbets|­mark·nad·en
substantiv
ar`betsmarknad
samman­fattningen av alla arbets­tillfällen in­om ett om­råde geografiskt, in­om en bransch eller dylikt
arbetsmarknadspolitik
() arbetsmarknaden arbetsmarknaden (för några)
den gemensamma nordiska arbets­marknaden
äv. med tanke på möjligheter förhållandet mellan an­talet till­gängliga och an­talet efter­frågade arbets­tillfällen
arbets­marknaden för vårdpersonal är god
belagt sedan 1848