SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ar`betstagen substantiv, best. f. plur. arbets|­tag·enarb.vara i arbetstagenarbeta med glädje och energihär är trädgårds­mästaren i arbets­tagen med sekatören redo sedan 1887