publicerad: 2021  
audiogram audiogrammet, plural audiogram, bestämd plural audiogrammen
audio·gramm·et
substantiv
audiogram´
diagram över värden som erhållits vid mätning av en persons hörsel
hon tyckte att hennes hörsel hade försämrats och tog där­för ett audiogram
belagt sedan 1954; till lat. audi´re 'höra' och grek. gramm´a 'tecken; bok­stav'