publicerad: 2021  
sal salen salar
sal·en
substantiv
(stort) rum som an­vänds för mer eller mindre offentlig verksamhet t.ex. möten och före­drag
JFR 1rum 1
audienssal; filmsal; rättegångssal; spegelsal; väntsal
konsert­husets lilla sal
ur­sprungligen (och i någon mån än­nu) om stort rum i bo­stad som an­vänds för mål­tider el. um­gänge; sär­skilt i slott eller dylikt
salsbord; matsal; riddarsal
i salen flammade en stock­veds­brasa
äv. om rum på sjuk­hus för mer än en patient
fyrsal; sjukhussal
ligga på all­män sal
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska sal; gemensamt germanskt ord, trol. med grundbet. 'stort hus; boning'