publicerad: 2021  
avdöd avdött av­döda
av|­död
adjektiv
a`vdöd
ålderdomligt avliden
hans av­döda moster
belagt sedan 1435 (brev från fogden Valdemar på finska Tavastehus till borgmästare och råd i Reval (Finlands medeltida urkunder)); fornsvenska afdödher; till 2av 3 i bet. 'bort' och