publicerad: 2021  
besättning besättningen besättningar
be·sätt·ning·en
substantiv
besätt´ning
1 grupp av personer som sköter viss enhet så­som far­tyg, flyg­plan, fästning etc.
fartygsbesättning
passagerarna och besättningen; besättningarna på gräns­forten
ibland i mots. till enhetens befäl­havare
kaptenen fruktade ständigt myteri från besättningen
belagt sedan 1620
2 upp­sättning nytto­djur på samma jord­bruk eller dylikt, vanligen av samma art
avelsbesättning; svinbesättning
mjölkproduktionen är olönsam i mindre besättningar
belagt sedan 1841
3 fördelning av roller i upp­sättning av teater­pjäs eller dylikt
rollbesättning
äv. om upp­sättningen skåde­spelare i viss pjäs
pjäsen har fått en stark besättning
belagt sedan 1883
4 före­skriven upp­sättning stämmor i musikaliskt verk
orkesterbesättning
belagt sedan 1884
5 garnering på klädes­plagg och dylikt
pälsbesättning
belagt sedan 1849
6 metall­delar i lås som svarar mot urtagningarna i mot­svarande nyckel och som nyckeln ska kunna vridas förbi
belagt sedan 1862