SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vsteg substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en av|­steg·etmindre av­vikelse särsk. från fast­ställt handlings­mönster admin.samh.JFRcohyponymfelstegcohyponymförvillelse det finns vissa möjligheter för arbets­givaren att göra avsteg från turordnings­reglernaavsteg (från ngt)sedan 1734