publicerad: 2021  
bad badet, plural bad, bestämd plural baden
bad·et
substantiv
1 det att låta kroppen vara (nästan) helt nedsänkt i vatten för grundlig tvättning, av­svalkning m.m.
badbassäng; badhandduk; badskum; fotbad; nakenbad
ta (sig) ett upp­friskande bad; sommaren var varm och det blev många härliga bad
äv. om full­ständigt ut­sättande för in­verkan, sär­skilt för sol­strålning
äv. bildligt
belagt sedan slutet av 1300-talet (Klosterläsning); fornsvenska badh; gemensamt germanskt ord, urspr. 'varmt bad, ångbad'; av ovisst urspr.
2 plats som är lämplig för badning naturlig el. an­lagd
spec. om bad­rum, bad­kar eller dylikt
ligga i badet; ett enkelt hotellrum utan bad
romerskt bad typ av bastu­liknande badmed rötter i antikens Rom
turkiskt bad typ av bastu­liknande badmed rötter i Turkiet och Osmanska riket
belagt sedan början av 1500-talet Sagan om Didrik af Bern
3 i olika kemi­tekniska samman­hang vätska som an­vänds för kemisk på­verkan av nedsänkta före­mål
svavelsyrebad
belagt sedan 1784