publicerad: 2021  
varnare varnaren, plural varnare, bestämd plural varnarna
varn·ar·en
substantiv
va`rnare
vanligen i sammansättn. an­ordning som varnar för viss typ av fara
belagt sedan 1965, i sammansättn. fartvarnare