SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
barlast [ba`r-] el. ballastballast [bal`-] substantiv ~en ~er bar|­last·en, bal|­last·en1tungt material som lastas i far­tyg för att öka stabiliteten bestående av sand, sten, järntackor, vatten etc.; i segel­fartyg ofta permanent sjö.lossa barlastenäv. om material som tynger luft­ballonger, särsk. för reglering av höjdenäv. bildligtboken tyngs av en barlast av ut­ländska termersedan början av 1300-taletSkåne-Lagenfornsv. bar­last; om­diskuterad för­led, ev. till 1bar i bet. ’utan varulast’, och last 1; formen ballast av lågty. ballast med samma betydelse, ev., i sin tur, ombildn. av det nordiska bar­last 2fyllnads­material i betong t.ex. sand, sten etc. tekn.sedan 1928