publicerad: 2021  
1ball ballt el. ball, plural balla
adjektiv
var­dagligt tuff
SE 2tuff 1 JFR cool
ball (för någon) (att+verb)
balla kläder; han tycker att det är ballt att ha kört Vasa­loppet
belagt sedan 1966; jfr fornsvenska balder 'båld, djärv, förträfflig'
2ball ballen ballar
ball·en
substantiv
rundad mjuk­del på bak­sidan av en hov eller klöv
belagt sedan 1841; urspr. identiskt med boll