publicerad: 2021  
berörd berört berörda
be·rör·da
adjektiv
berö´rd
formellt som kan komma att beröras av något förhållande eller dylikt
berörd (av något)
byggnads­planen har skickats ut till de berörda parterna
ofta substantiverat
de närmast berörda måste under­rättas om olyckan
ofta utan artikel
SJ räknar med stöd från berörda kommuner
belagt sedan 1547