SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bere´st adjektiv, neutr. ~ be·res·tasom har rest mycket om person, ofta med ton­vikt på in­hämtad erfarenhet admin.en mycket berest och världs­van personsedan 1684till 2resa