publicerad: 2021  
beriktigande beriktigandet beriktiganden
be·rikt·ig·and·et
substantiv
berik´tigande
på­pekande av fel i med­delad information; vanligen åt­följt av den riktiga informationen
ett beriktigande (av något/sats)
ett beriktigande (av något)
ett beriktigande (av sats)
tidningen tvingades att gå ut med ett beriktigande
belagt sedan 1799