SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
beskär´ma verb ~de ~t be·skärm·arge beskärm särsk. bibl.relig.Herren skall beskärma er från allt ontbeskärma ngn/ngt (från/för/mot ngt)sedan 1430–50Konung Alexanderfornsv. beskärma; av lågty. beschermen med samma betydelse, eg. ’skydda med hjälp av skärm, sköld’; jfr 1skärm 1 Subst.:vbid1-117180beskärmande; beskärm