publicerad: 2021  
beskattning beskattningen beskattningar
be·skatt·ning·en
substantiv
beskatt´ning
ut­tag av skatt
bolagsbeskattning; förmögenhetsbeskattning; inkomstbeskattning; sambeskattning
beskattning (av någon/något)
beskattning (av någon)
beskattning (av något)
lättnader i beskattningen; Vänsterpartiet före­slog skärpt beskattning av höginkomst­tagarna
äv. om ut­tag av annan till­gång
älg­jakten inne­bär inte en för stor beskattning av älgstammen
belagt sedan 1457 (Åbo domkyrkas Svartbok); fornsvenska beskattning