SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bess´erwisser substantiv ~n besserwissrar besser|­wiss·ernperson som an­ser sig ha större kunskaper än om­givningen och gärna visar upp dem psykol.yrk.besserwisserattityden besserwisser förklarade att det är fel att tala om sol­nedgång efter­som det är jorden som vrider sigsedan 1947av ty. Besserwisser med samma betydelse, till besser ’bättre’ och Wisser ’vetare’