publicerad: 2021  
betydelseförskjutning betydelse­förskjutningen betydelse­förskjutningar
be·tyd·else|­för·skjut·ning·en
substantiv
bety`delseförskjutning
mindre förändring av betydelsen hos ord el. ut­tryck
betydelseförskjutning (av/hos något)
betydelseförskjutning (av något)
betydelseförskjutning (hos något)
ordet "daterad" har under­gått en betydelse­förskjutning
belagt sedan 1901