publicerad: 2021  
glidning glidningen glidningar
glid·ning·en
substantiv
gli`dning
det att glida
en glidning (mellan några) en glidning (från något) (till något)
en snabb glidning med handen över magen
vanligen bildligt omärklig över­gång
betydelseglidning; klangglidning; löneglidning
hans argumentation inne­höll en typisk glidning från "humanistisk" till "humanitär"
belagt sedan 1798