publicerad: 2021  
bevära bevärade bevärat
verb
bevä´ra
ålderdomligt ut­rusta (far­tyg) för strid särsk. in­för land­stigning
bevära något
belagt sedan ca 1585; av tyska bewehren med samma betydelse, eg. 'om­ge med skyddsvall'
bevärabeväring